Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: http://crm-24.pl.

I INFORMACJE OGÓLNE

• Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych  w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.)  oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)  

• Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – dalej:  RODO 

• Administratorem danych osobowych jest Sales-Agency Sp.z o.o, ul. Robotnicza 42A, 53-608 Wrocław, NIP:  8943168591, REGON: 389107363 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

II DANE OSOBOWE

• Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

• Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego  

• Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowego skontaktowania się z użytkownikiem, który  pozostawił swoje dane w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej firmy Sales-Agency Sp.z o.o

• Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. 

• Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do ich treści oraz możliwość żądania  zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: biuro@sales agency.pl 

 • Pozyskane przez administratora dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa.

III INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.  
• Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane  są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.  Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu  końcowym oraz unikalny numer.  

• Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do  nich dostęp jest operator Serwisu.  

• Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki  sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w  szczególności sieci Google.  

• W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”  (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki  internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron  internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w  urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików  cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.  

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  internetowych Serwisu.  

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.  

• Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies  wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.  

• Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam  dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce  nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.  

• W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może  przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/ preferences/  

IV ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES 
– JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ

• Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że  wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania  preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  

• W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj  zgodnie z instrukcjami •  Internet Explorer  • Chrome  •  Safari •  Firefox  • Opera • Android • Safari (iOS) •  Windows Phone • Blackberry

V UDOSTĘPNIENIE DANYCH

• Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

• Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe  obowiązuje aktualnie obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie https://zakladaniestronwww.pl/ polityka-prywatnosci/  

• W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.